Vedtekter

VEDTEKTER FOR SKOGEN VEST HUSEIERFORENING

Her ligger de offisielle vedtektene for Skogen Vest Huseierforening.
Siste versjon ligger alltid: Her