Logo

Forklaring på logo til Skogen Vest
Logo er: Copyright@2005-2016; Roy Ramberg

Den enkle forklaringen er at dette er basert på veiene i foreningen vår.
logo2