Forside

Hei!

Vi nærmer oss installasjon av fiber i alle husene, og her kommer all informasjonen vi har om fremdrift per 25.05.2020.

Som også blir publisert på vår side på Facebook, er ferdigstillelse av prosjektet utsatt til 01.07. Vi har fått opplyst at utsettelsen skyldes Covid-19, men noe mer vet vi ikke. Derimot har vi sørget for at avtalen med GET også forlenges med 1 måned, slik at ingen skal gå i svart pga utsettelsen.

Alle husstander vil få beskjed 1 uke før installatøren må inn i huset. Denne beskjed blir gitt med en lapp i postkassen, der det står dag og estimert klokkeslett, samt kontaktinformasjon om tiden må endres.

Styrets mulighet til rask informasjonsdeling er via vår relativt nye Facebook-side. Vi anbefaler alle som kan å ta i bruk denne for både å stille spørsmål og få oppdatert informasjon.

Hilsen styret i Skogen Vest Huseierforening