Forside

Varsel om innkalling til generalforsamling i Skogen Vest Huseierforening.

Datoen for årets generalforsamling er 05/04-2018, og fristen for å melde inn saker er satt til 20/03. Etter fristens utløp vil styret sende ut en komplett innkalling med agenda.
Saker kan meldes inn per e-post til styreleder@skogenvest.com, eller legges i postkassen til Jonas Ramberg, Liljeveien 13d.

Med vennlig hilsen styret i Skogen Vest Huseierforening.