Forside

Hei!

Nesodden kommune har lagt fram ny kommuneplan for 2018-2042. Høringsfristen er satt til svært ubeleilige 1. august. Styret diskuterer eventuelle høringsinnspill for fellesskapet, men vi anbefaler alle å sette seg inn i den nye kommuneplanen.

Med vennlig hilsen styret i Skogen Vest Huseierforening.

God sommer!