Skogen Vest 5

Forside

Det nye styret har kommet i gang med sitt arbeid og avholdt sitt første styremøte. Neste styremøte er torsdag 24 august, og saker som ønskes behandlet bes sendes inn i god tid.

Med vennlig hilsen det nye styret