Forside

Hei!

Årets underligste begivenhet for Skogen Vest Huseierforening, altså skriftlig generalforsamling, er nå gjennomført. Protokollen blir snart tilgjengeliggjort for alle.