Forside

Hei!

Da er det tid for årets generalforsamling. Vedlagt ligger innkallingen (med link til Teams) samt manglende vedlegg til voteringssak 6.

Med vennlig hilsen, styret.

Innkalling til generalforsamling i SVHF – 2021

Vedlegg 3 Kjøp av tomt (1)