Forside

Fellesgarasjen – Utlån av utstyr

I tiden 15. april – 25. april er Astrid Bodin kontaktperson for utlån. Astrid bor i Skogveien 15B, tlf.: 924 23 109.

Nøkkelen vil som før være i Skogveien 3 hos Betten.